voorwoord

IN ACTIE

Op onze lauweren rusten, is er niet bij. Niet in de beeldvorming van de publieke opinie. Niet bij onze collega’s in thuiszorg of jeugdzorg die de gevolgen van de marktwerking op de kwaliteit van zorg al twee jaar onder de aandacht brengen en die nu praktisch aan de slag zijn met schrapdagen: voor wie zijn al die regels belangrijk, hoe staan die goede zorg in de weg en welke regels kunnen we schrappen.

Niet aan de onderhandelingstafels voor al die cao’s die allemaal vernieuwd moeten worden, zoals VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg), gehandicaptenzorg en kinderopvang.


Maar ook binnen onze FNV is van alles gaande. Adviesbureau The Midfield is gevraagd onze vernieuwde organisatie, die na de fusie in 2015 is ontstaan, te evalueren. Wat is er terecht gekomen van de idealen die aan de fusie ten grondslag lagen? Hoe staat het met onze verenigingsdemocratie? En wat kunnen we verbeteren?

Veel, zeggen de onderzoekers. De ledendemocratie kan nog veel beter, de verschillende verantwoordelijkheden moeten duidelijker worden. Het rapport biedt aanknopingspunten voor de manier waarop we dat zouden moeten doen. Wij (de FNV) moeten zelf de keuzes maken. Als jullie deze krant lezen, heeft de Sectorraad Z&W een eerste sessie achter de rug, samen met afgevaardigden van andere sectorraden en het ledenparlement. Want ook een goede vakbond neerzetten waarin leden zich vertegenwoordigd voelen, moeten wij met z’n allen doen.

Werk en arbeidsverhoudingen veranderen in een snel tempo. We hebben de vakbond nog nooit zo nodig gehad als nu. We moeten ons op de toekomst voorbereiden. Samen.


ROGER VAN HEESWIJK

VOORZITTER SECTORRAAD

ZORG & WELZIJN