NET LID

CONSTRUCTIEF EN
OP DE INHOUD

tekst Karen de Jager
beeld Claudia Kamergorodsk
y

Hans van Son is sinds begin dit jaar jeugdzorgwerker bij De Driemaster, een basisschool in Alkmaar, via de jeugdzorgorganisatie Parlan. Hij begeleidt hoogbegaafde kinderen uit de plusklas. Door de acties in de jeugdzorg kwam de FNV in beeld en werd hij lid.

1. LUXE PROBLEEM

‘Lange tijd werd extreem slim zijn als een luxeprobleem gezien. Inmiddels weten we beter. Veel van deze kinderen lopen vast in het reguliere onderwijs. Tot een aantal jaren geleden zaten veel van deze kinderen thuis omdat ze op school niet te hanteren waren. In de plusklas van De Driemaster is er naast cognitieve kennis op niveau, ook een uitgebreid programma voor die sociaalemotionele ontwikkeling. Een gebrek aan die ontwikkeling is juist bij deze kinderen de oorzaak van hun problemen.’

2. SNELKOOKPAN

‘Tot begin dit jaar werkte ik in een gesloten jeugdzorginrichting. Dat was heel anders, maar ik zie ook overeenkomsten. Ook hier zijn kinderen snel van hun stuk, ze kunnen hun emoties en gedrag niet reguleren. Dit is een andere leeftijdsgroep, ik werk met kinderen van 6 tot 12 jaar en ze zijn razendslim. Ik moet aansluiten bij hun ontwikkeling. Op taalniveau is die hoog, maar op sociaal niveau lopen ze vaak achter. In de gesloten jeugdinrichting ging het om jongeren van 12 tot 18 jaar, het niveau lag lager en ze waren opgesloten. Dat geeft een heel andere dynamiek, meer die van een snelkookpan. Maar ook de kinderen uit mijn klas kunnen heftig reageren. Het is een groot verschil of je een legosteentje naar je hoofd gegooid krijgt of een stoel.’

3. INHOUD

‘Ik volgde al heel lang de besloten Facebookgroep KwaliTIJD voor het kind. Juist aandacht voor inhoud, voor de kwaliteit van ons vak, interesseerde me. Ik postte inmiddels al stukken over jeugdzorg, reageerde op andere posts en kwam zo met Maaike van der Aar (bestuurder jeugdzorg) in contact. Zij zocht leden die actief wilden worden en bood trainingen aan. Dat actieve lidmaatschap trok me. Vlak voor de acties op 2 september heb ik me als lid aangemeld. Ik zie de druk toenemen op mij en mijn collega’s. Samen met de bond kunnen we daar wat tegen doen. Constructief en op de inhoud. Dat bevalt me.’