Gefixt

Afspraken om mee thuis te komen

tekst Karen de Jager
beeld Wim Egas

'Overdracht-tijd is
ook werktijd'

Twaalf afspraken met de directie van Zorginstelling Evean over het naleven van regels in de intramurale en thuiszorg, dat is een pakket waarmee je kunt thuiskomen. Kaderleden Eszter Mangnus en Saskia van de Vate, leden van de FNV-vakbondsgroep, zijn tevreden maar houden de vinger aan de pols.

Een herstellende patiënt kun je niet aan zijn lot overlaten. De twaalf afspraken kwamen niet zonder meer tot stand, daar ging veel aan vooraf. De Evean-zorggroep was goed ziek. Anderhalf jaar actievoeren, de presentatie van een zwartboek met schrijnende verhalen, de arbeidsomstandigheden in Evean-verpleeghuizen en thuiszorg, een televisie-uitzending van De Zorgwaakhond en kritische vragen in de gemeenteraad. Plus de inzet en acties van honderden collega’s bij Evean. Zonder hen was dit resultaat nooit behaald.


Handhaven

De afspraken moeten leiden tot concrete resultaten. De werkdruk moet naar beneden en het werkklimaat moet verbeteren. Hoe? Een greep uit de afspraken en wensen. Eszter Mangnus en Saskia van de Vate vullen elkaar aan. ‘Door een betere communicatie tussen directie en werkvloer. Door betere roosters, zodat contracten van 24 uur niet over vijf dagen verdeeld hoeven te worden. Door de inzet van professionele roosteraars. Door verplichte team-overleggen en doorbetaalde koffiepauzes: ook overdracht-tijd is werktijd. Door meer vaste banen en de mogelijkheid contracten uit te breiden, waardoor de collega’s financieel onafhankelijker worden. En door het handhaven van cao-regels.’


Een voorstel is: een cao-nalevingstraining voor leidinggevenden organiseren, samen met de FNV. ‘We willen een vaste achterwacht, een reserve zorg-collega die in geval van ziekte kan inspringen.’ Eszter Mangnus: ‘Onze achterwacht is nu alleen nog maar beschikbaar op zaterdag en zondag van 9 tot 12 uur. Daar schiet je niet veel mee op. Nu zoeken we naar oplossingen binnen het team.’


Taart

De directie kreeg taart om de resultaten te vieren. ‘Kritisch meekijken blijft noodzakelijk’, zegt Saskia van de Vate. ‘Als vakbondsgroep houden we samen met de or de vorderingen bij de verschillende instellingen nauwlettend in de gaten.’ Eszter Mangnus grinnikt een beetje en zegt: ‘De directie had tot voor kort alleen te maken met de ondernemingsraad, daar is de bedrijfsledengroep bijgekomen met een meer activistische instelling. De leiding ziet ons soms liever gaan dan komen.’


Deel deze pagina