VERENIGINGSDEMOCRATIE

‘INVLOED:
ALLEEN ALS WE ZELF IN HET GEWEER KOMEN’

tekst Karen de Jager
beeld Zhenya Pashkina
foto's Erik van der Burgt
en Arno
Massee

‘Ik laat me nu niet meer naar huis sturen’

Als je iets wilt veranderen, moet je zelf stappen zetten. Binnen je eigen organisatie actief worden, lid worden van de bond en zitting nemen in zoiets als de Branche Advies Raad (BAR). Sandra Koelewijn, Jasper Bodenstaff en Petra van der Horst deden dat.

Pas tijdens de zomertour van de FNV realiseerden ze zich hoeveel werk er in de afgelopen jaren was bijgekomen. Sandra Koelewijn, pedagogisch medewerker (pm) bij SKOL Kinderopvang in Noordwijkerhout, somt op: ‘Observatieformulieren invullen voor de buitenschoolse opvang (bso), zoveel mogelijk kinderen fotograferen en een bericht plaatsen in de SKOL-App-groep voor ouders. Tegelijkertijd zijn de groepen in de bso groter geworden met één pm-er op elf kinderen. Daar geldt bovendien de drie-uursregel aan het begin en aan het einde van de dag wanneer slechts één pm-er op de groep staat, maar ouders hem/haar wel aanspreken.’


Ambitieus

Dat loopt aardig op, dacht ze. ‘Daar wil ik wat aan doen.’ Ze pakte het ambitieus aan. Ze nam zitting in de BAR én in het onderhandelingsteam voor de cao. ‘Kwaliteit willen we allemaal, maar op de werkvloer wordt het echte werk gedaan. Het wordt stil als je aan de cao-tafel vertelt dat je liever alleen op de groep staat dan met steeds wisselende uitzendkrachten wier werk je steeds moet controleren. Via de BAR komen gemeenschappelijke issues aan de orde. We delen kennis en ervaringen en we denken mee over plannen, zoals onlangs over een soort BIG-registratie voor pm-ers. Na een uitgebreide discussie besloten we dat het - in de voorgestelde vorm - geen goed idee zou zijn. Onze ervaringen en argumenten komen via de Sectorraad en de cao-inzet terug bij de werkgevers.

Doelen kiezen en bereiken


Hoe bereiken we ons doel? Dat bepalen we samen. Zo werken we in de FNV met elkaar aan verbetering.


Branche Advies Raden (BAR)

In elke Branche Advies Raad zitten uitsluitend leden uit één branche, zoals thuiszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, of ziekenhuizen. In een BAR bespreek je samen wat in jouw branche beter kan. Met de conclusies gaan branche en branchebestuurders aan de slag. Als conclusies ook anderen raken, dan leggen we het onderwerp neer bij de Sectorraad.


Sectorraad Zorg & Welzijn

Leden uit alle branches van Zorg & Welzijn ontmoeten elkaar in deze raad. Ze krijgen input van de Branche Advies Raden en het Ledenparlement. Doen voorstellen voor arbeidsvoorwaarden en cao-onderhandelingen. Maken een inhoudelijk plan voor het komende jaar.


Ledenparlement

Bepaalt het beleid. Kun je zien als onze ‘Tweede Kamer’. Telt 105 zetels, waarvan 13 voor Zorg & Welzijn. Besluiten gaan naar het FNV-bestuur.


FNV-bestuur

Bereidt het beleid voor en geeft er uitvoering aan.

Macht

We weten weinig over onze rechten en plichten, vindt Petra van der Sloot, pm-er bij Wij zijn JONG in Eindhoven, onder de paraplu van Korein Kinderplein. En dat kan je duur komen te staan. Pas na een burn-out, toen ze op zoek ging naar de knelpunten in haar leven, ging ze vragen stellen. Ook voor haar was een informatieavond van de FNV een eyeopener. Ze werd lid, nam zitting in de bedrijfsledengroep (BLG) en in de BAR. ‘Opeens voelde ik me geen roepende in de woestijn meer. Ik hoefde niet alles te accepteren. Inmiddels heb ik veel bijgeleerd en sta ik steviger in mijn schoenen. Ik laat me nu niet meer naar huis sturen als er te weinig kinderen zijn. De "macht" op de werkvloer, tussen mij en mijn leidinggevende, is eerlijker verdeeld. Als ik nu iets aankaart, wordt er geluisterd. Die "macht" ervaar ik ook als lid van de BAR. Ik zie hoe problemen bij de ene instelling door andere kunnen worden gedeeld. Dat we gezamenlijk naar oplossingen zoeken en, indien nodig, landelijk kunnen agenderen.’


Voetlicht

Jasper Bodenstaff wil graag actief meepraten over kwaliteit van kinderopvang en het dagelijks werk. Daar tijd voor maken, vindt hij vanzelfsprekend. Hij is pm-er bij de SKAR-groep in Arnhem (bso), is al vier jaar lid van de or en zit drie jaar in de BAR.

‘Onze ervaringen komen via de Sectorraad en de cao-inzet terug bij werkgevers’

Hij schuift aan bij de cao-onderhandelingen. ‘Een goede positionering van werknemers in de kinderopvang is één van de onderwerpen die in de BAR aan de orde komt. Hoe kunnen we als branche onze boodschap goed over het voetlicht brengen zodat we de aandacht krijgen die ons vak nodig heeft? We gaan daar in werkgroepen op een creatieve manier mee aan de slag. We mogen in ons vakgebied wel wat zelfbewuster worden. In onze dagelijkse praktijk lopen we tegen veel onduidelijkheid en regels aan. Wat zijn groeps-uren en welke taken horen daar wel of niet bij? En wat zijn taak-uren? Daar hebben we het in de BAR over. Die onduidelijkheid en de weerbarstige dagelijkse praktijk op de werkvloer komen vervolgens ook weer tijdens cao-onderhandelingen aan de orde. Invloed uitoefenen kan alleen als we zelf in beweging komen. Maar daarvoor moet je je laten horen en vooral meedoen.’

Deel deze pagina