VOORWOORD

WAT VOOR SAMENLEVING WILLEN WE?

Corona heeft ons leven de afgelopen maanden bepaald en doet dat nog steeds. Ik hoop dat desondanks iedereen iets van een vakantie heeft gehad, want we hebben belangrijke maanden voor de boeg.

Omdat we misschien een tweede golf kunnen verwachten. Maar ook omdat we opnieuw voor ons vak moeten opkomen. Het applaus sterft langzaam weg, structurele verbetering in de waardering voor de werknemers en voor ons vak blijven uit. Politici lopen weg uit het debat en een ‘powernapje’ is genoeg om ons weer op de been te helpen.

Er is werk aan de winkel. Het belang van onze sector staat buiten kijf, dat heeft de coronacrisis laten zien. Corona maakte ook andere problemen zichtbaar. Tekorten aan materiaal, aan ic-bedden, tekorten aan verpleegkundigen en verzorgenden. We zijn niet voorbereid op een crisis zoals we die net achter de rug hebben en die ons misschien opnieuw te wachten staat.

Het is de hoogste tijd voor een andere insteek, een visie op zorg en welzijn die gedreven is door waarden. Wat voor samenleving willen we en wat voor aanbod in zorg en welzijn hoort daarbij?

Daar kunnen wij als professionals over meedenken. Gebruik de expertise van de werkvloer. In de diverse vakgebieden zijn inmiddels ambassadeurs gevonden die hun kennis willen delen met de politiek. De gesprekken tijdens de Week van zorg en welzijn, begin september, zijn een begin.

Roger van Heeswijk Voorzitter FNV sectorraad Zorg & Welzijn