IN BEELD

Actieweek Zorg & Welzijn 1 tot en met 5 september

ZORG GEEN KOSTENPOST, MAAR INVESTERING

Tekst Karen de Jager Beeld Ilse van de Reep

De Koekamp in Den Haag was het toneel van demonstraties door werknemers uit Zorg & Welzijn. Ze riepen de politiek op om eindelijk serieus naar zorgprofessionals te luisteren. Want zo gaat het niet langer. Driekwart van de huidige werknemers in deze bedrijfstak denkt aan stoppen. Het ziekteverzuim loopt alleen maar op. Een langetermijnvisie is bittere noodzaak. En ook een investering van 2,5 miljard.

Jeugdzorg trapte de actiereeks af. Voor de derde keer kwamen jeugdwerkers in actie omdat, ondanks beloften van minister De Jonge, geen verbeteringen merkbaar zijn. Tweehonderd werknemers zaten buiten op een lappendeken op de Koekamp. Op anderhalve meter afstand van elkaar. Zwijgend: schreeuwen en meezingen mocht niet. De sfeer is anders, verstild. De boodschappen komen harder binnen. Muriel Fukkink staat op het podium en kan haar emoties nauwelijks de baas. Ze heeft net gehoord dat de collega met wie ze al jaren samenwerkt, met wie ze streed voor de kwaliteit van de jeugdzorg, het niet langer volhoudt en haar harp aan de wilgen hangt. Nog steeds is de uitstroom van collega’s groter dan de instroom. Elf politici hebben vlak daarvoor in een filmpje van een minuut verteld wat zij nodig vinden in de zorg. Maar geen van hen gaf blijk van een langetermijnvisie, niemand werd concreet. Terwijl er wel een visie ligt, samengesteld door werknemers in de jeugdzorg en de FNV. De zorgen van Muriel Fukkink en de FNV worden gedeeld door de SER die adviseert om zorgverleners meer autonomie te geven. Zo krijgen zij meer waardering voor hun werk.

80.000 KLOMPEN

Anique Landzaad is verpleegkundige. Ze las donderdag 3 september de alternatieve troonrede voor in de tent op de Koekamp waar door corona plaats was voor slechts dertig collega’s. Vijfhonderd anderen keken via een livestream mee. Ook Anique maakt zich ernstig zorgen over het verloop van personeel. Al in 2019 steeg het ziekteverzuim onder zorgpersoneel naar recordhoogtes, met als voornaamste oorzaak de werkdruk. In 2021 is een investering van 2,5 miljard nodig om de zorg toekomst-proof te maken, om de uitstroom van personeel tegen te gaan, nieuwe collega’s versneld op te leiden en de werkdruk te verlagen. Tachtigduizend klompen symboliseerden het verwachte personeelstekort. Collega’s van verzorgings- en verpleeghuizen sloten de rij met de presentatie van een online onderzoek waaruit opnieuw bleek dat het water ze aan de lippen staat. Collega’s die structureel met een te klein team worden ingepland met het argu­ment: vier is verplicht, maar met drie kan het ook. Verborgen vrijwilligerswerk van zorgmedewerkers die toch nog maar even wat extra’s doen buiten hun uren om, want ze willen die ene cliënt niet in de steek laten. Als je voor de één een boodschap doet, kun je ook voor die andere cliënt wat meenemen. Er wordt zoveel gedaan dat niet gezien wordt. Dat moet anders. Die waardering en dat respect mogen we opeisen.

ONLINE-DEMONSTRATIE

De actieweek werd zaterdag 5 september afgesloten met de grootste online-demonstratie in Zorg & Welzijn ooit. Doel: respect opeisen door goede arbeidsvoorwaarden en autonomie in het werk. Dan wordt Zorg & Welzijn weer een gezonde bedrijfstak.

’IK LOOP TOCH

OOK NIET WEG’