INTERVIEW

Twee ambassadeurs van de Kinderopvang

‘WIJ ZIJN PROFESSIONALS, WIJ GEVEN DE KINDEREN IETS MEE’

Tekst Karen de Jager

Beeld Claudia Kamergorodski en Mike Raanhuis

'HET BELANG OP LANGE TERMIJN IS ESSENTIEEL'

Er is iets structureel mis. Steeds meer werk doen in steeds minder tijd. Weinig waardering voor onze professionaliteit. En de politiek die voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. Wat is het effect daarvan op de kwaliteit van de kinderopvang? Pedagogisch medewerkers gingen vrijdag 4 september daarover met politici in gesprek.

Saloua Chouhou en Thérèse Hasselbaink zijn beiden pedagogisch medewerker in de kinderopvang en ze maken zich zorgen. Eigenlijk zouden politici eens een dagje met ons moeten meelopen, vinden ze. En als Mohammed niet naar de berg komt, dan moet de berg maar naar Mohammed. Als ambassadeurs van hun vak en als vertegenwoordigers van hun collega’s spraken ze met politici over die zorgen.

Saloua werkt bij de voorschool Hart van Noord in de Utrechtse buurt Kanaleneiland, een multiculturele krachtwijk. Interessant en belangrijk. Ze gaat elke dag met plezier naar haar werk, want niets geeft meer voldoening dan kinderen tot bloei brengen, het beste in hen naar boven laten komen. Daarvoor moet je rekening houden met de verschillende achtergronden en de verschillende karakters. Een precaire balans, maar als je het goed doet, is het effect doorslaggevend op langere termijn. ‘Dat langere termijnbelang kan niet vaak genoeg benadrukt worden,’ daar is Saloua van overtuigd. Dat wil ze politici ook vertellen. Want door de nieuwe verdeelsleutel, waarbij grotere steden minder overheidsgeld ontvangen en kleine steden meer, komt de kwaliteit van haar werk in het gedrang. ‘In Utrecht zijn we aanzienlijk achteruitgegaan in 'inkomen' en dat merk ik dagelijks. En juist deze kinderen staan al 2-0 achter. Niet alleen allochtone, maar ook autochtone kinderen. Als de groep niet vol is: pech. Dan verdwijnt die groep en soms de hele locatie. Omdat bedacht is dat kinderopvang rendabel moet zijn. Maar rendabel kun je op verschillende manieren definiëren en dat is niet noodzakelijkerwijs in euro’s.’

THÉRÈSE

Die waardering voor de kinderopvang zit ook Thérèse dwars. Ze zit al 26 jaar in het vak en werkt nu al een aantal jaren op de buitenschoolse opvang bij SKAR in Arnhem. In die 26 jaar heeft ze veel zien veranderen. Geld lijkt tegenwoordig allesbepalend. ‘Hoe kan het dat een collega wordt weggestuurd als er te weinig kinderen op de groep zijn? De kosten zijn al betaald. En collega’s gaan ook weg, omdat ze denken dat dat moet. Mag je zo met je werknemers omgaan? Die uren moeten ze dan inhalen op een andere dag. Waarom is er geen geld meer voor voorbereiding? Wij zijn professionals, wij geven de kinderen iets mee. Is kinderopvang een verdienmodel? Zijn wij een verdienmodel? Of leveren wij iets dat de moeite waard is om voor te betalen? Kunnen we de tijd krijgen die nodig is om ons werk goed te doen?’ Ze wil erkenning voor het belang van het werk en een rechtvaardige behandeling van haar collega’s.

'ZIJN WIJ EEN VERDIENMODEL?'

Deel deze pagina