VOORWOORD

MOUWEN OPGESTROOPT

Als Sectorraad Zorg & Welzijn zijn wij gestart met een rondje langs de dertien verschillende BrancheAdviesRaden. Daarnaast hebben wij 22 april kennis gemaakt met de nieuwe ledenparlementfractie Zorg & Welzijn. Wij hebben graag contact met kaderleden in de sector. Wil je iets melden, mail dan naar zorgenwelzijncvh@fnv.nl.

In het vorige voorwoord hadden we het over ‘nieuwe ronde, nieuwe kansen’. Zoals het goede medewerkers Zorg & Welzijn betaamt, hebben we inmiddels de mouwen opgestroopt en zijn we aan de slag gegaan.

In de flitsende show op zaterdag 1 mei, in het teken van de ‘Dag van de Arbeid’, waren wij als Sector Zorg & Welzijn genomineerd voor de Herman Bode Award met onze actie ‘Week van de Zorg’ die september 2020 in Den Haag plaatsvond. Voor de eerste keer genomineerd en dan tweede worden, niet slecht toch? De actie #Sta op voor 14 is een terechte winnaar. Tenslotte heeft iedereen in Nederland recht op een eerlijk uurloon. Wij feliciteren onze collega-kaderleden met deze mooie prijs, gewonnen door en voor kaderleden. In het kader van solidariteit een mooie gedachte.

Tenslotte staat de sector Zorg & Welzijn voor goede en gezonde werkomstandigheden met een beloning die recht doet aan de inzet van de medewerkers in alle dertien sectoren, in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) per branche. Het heeft (te) lang geduurd, maar de waardering van de medewerker Zorg & Welzijn is nu onderdeel van discussie. Toch liggen - al of niet door Covid - bezuinigingen in de zorg op de loer.

Onze cao-trajecten zijn een graadmeter van hoe het met de sector gesteld is, nu én in de toekomst. Het gezamenlijke initiatief #daarwordenweallemaalbetervan kan ons helpen uiting te geven aan onze inzet met betrekking tot de cao-trajecten binnen de diverse branches. Binnenkort is er vervolg op de ‘Kick-off cao’s’ van 28 januari om met elkaar te kijken op welke trede van de ladder iedere cao zich bevindt, elkaar te steunen en te versterken.

Op dit moment kan de Jeugdzorg deze steun ‘hart’ gebruiken. Op 17 mei lanceerde die het Advies Jeugdsprong. Want als medewerker Zorg & Welzijn ken jij privé misschien ook wel jongeren die de zorg van een jeugdzorgprofessional hard nodig hebben. Zo snijdt het mes aan twee kanten: #daarwordenwijallemaalbetervan.

Sectorraad Zorg & Welzijn