IN BEELD

Werknemers scoren

PANIEKVOETBAL BIJ DE TRANS

Tekst Karen de Jager en Beeld PhotoByBirgitte

Tijdelijk bijspringen, natuurlijk. Geen probleem. Maar niet zonder overleg plotseling alle roosters omgooien. Werknemers van De Trans willen weer weten waar ze aan toe zijn. Dankzij acties keerde de directie deels op haar schreden terug.

Van de ene op de andere week moesten voormalige activiteitenbegeleiders, die sinds corona op de woongroep staan, andere roosters draaien. Reden: geldtekort. Uitzendkrachten mochten drie maanden lang niet meer worden ingezet. Het vaste personeel moest die diensten invullen. Daarna zou alles weer teruggaan naar normaal. Maar daar geloofde Jan Hulshof, activiteitenbegeleider bij De Trans en al dertig jaar werkzaam in de zorg, niets van. En zijn collega’s ook niet. Ze hadden gelijk. Er kwám ook niets van. Het ‘oude normaal’ was onhaalbaar. Daarom kwamen ze in actie.

STRUCTURELE PROBLEMEN

Naast alle problemen is ook de communicatie in de lijn abominabel. Medewerkers worden niet of veel te laat gekend in veranderingen in de organisatie. Terwijl de plannen al langer klaarlagen, kreeg Jan Hulshof op dinsdag te horen dat de nieuwe roosters direct de maandag erop al zouden ingaan.

‘Als activiteitenbegeleider werk ik op vaste uren. Nu moest ik ook wisseldiensten en weekenddiensten draaien. Gelukkig heb ik met mijn leidinggevende dat anders kunnen regelen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Volgens de cao-gehandicaptenzorg hebben we recht op een basisrooster voor het hele jaar, zodat we weten wanneer we moeten werken. En niet een rooster dat continu omgegooid wordt. Mensen hebben een privéleven, kinderen in de kinderopvang, een partner die in de zorg werkt, of zijn mantelzorgers. Je kunt niet van het ene moment op het andere je hele schema omgooien. De problemen van De Trans zijn niet van vandaag op morgen ontstaan, maar spelen al jarenlang. Er is te weinig geld, ook door de inzet van uitzendkrachten. Maar er is meer mis. Aanvragen voor her-indicaties blijven uit en lang niet alle bedden zijn gevuld. Dat oplossen kan niet in drie maanden.’

Paniekvoetbal dus. Bij de directie die de roosters zonder overleg omgooide. Én een wedstrijdje ‘paniekvoetbal’, georganiseerd door de werknemers van De Trans tijdens één van de protestacties. Directeur Zorg Arianne Poel voetbalde niet mee, maar nam wel een petitie in ontvangst. Onder druk van de acties zijn nieuwe afspraken gemaakt. Activiteitenbegeleiders zijn niet langer verplicht in wisseldiensten te werken. En per 1 oktober komen er weer vaste roosters.

EERDER

Gehandicapteninstelling De Trans in Drenthe heeft het al langere tijd moeilijk. In 2018 zuchtte de instelling onder een tekort aan personeel. De prijs werd betaald door de werknemers, die onder hoogspanning moesten werken. Die geen ‘nee’ verkopen omdat ze hun cliënten niet in de steek willen laten. Acties zorgden er toen voor dat de personeelsstop werd opgeheven.

DE TRANS

De Trans biedt zorg en diensten aan mensen met een verstandelijke beperking met een autismespectrumstoornis (ASS). Er werken ongeveer duizend mensen.

EEN WEDSTRIJDJE PANIEKVOETBAL

ACTIE LOONT

MENSEN HEBBEN EEN PRIVELEVEN

Deel deze pagina