GEFIKST

ANNE, JIP EN RICK: ‘KAN NIET IS GEEN OPTIE’

Jongerennetwerk Maastricht UMC in de maak

Tekst Karen de Jager Beeld Loraine Bodewes

Hun stem moet reiken tot aan de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC. De FNV-jongerengroep 16/35 in wording legt de lat hoog. Voor het imago van het werken in de zorg en voor het behartigen van de belangen van 16 tot 35-jarige werknemers.

Ze zijn nu nog met zijn vijven, verpleegkundigen, een arts en een collega die bij de facilitaire dienst werkt. Maar het moeten er meer worden. Anne Peters (28), facilitair medewerker, net een half jaar vakbondslid, vindt juist de brede representatie een belangrijk doel.

‘Het mooiste zou zijn als we van iedere tak binnen het Maastricht UMC jonge werknemers als leden aan ons netwerk kunnen toevoegen. In mijn directe team ben ik de jongste en de eerstvolgende ‘jonge’ collega is 51 jaar. Te weinig jongeren zijn nog lid van de bond. Als we onze wensen tot in de hoogste regionen willen laten horen, dan moeten we met een grote groep zijn,’ zegt Anne Peters.

‘Er zijn vakbondsconsulenten, maar uit mijn generatie weten weinigen die te vinden.’ Aan het woord is Jip Vaessen (25), verpleegkundige en praktijkopleider. Ze werd twee jaar geleden lid toen haar duidelijk werd dat je als niet-lid wel kon meepraten over de cao, maar niet kon stemmen. Ze is onmiddellijk lid geworden. Nu wil ze haar jongere collega’s betrekken bij dit soort trajecten, zoals de cao. ‘Ook nu is er nog veel te verbeteren, juist voor ons. Wij willen een goede toekomst in de zorg, dat we niet uitgeblust raken maar met plezier en op een gezonde manier ons werk kunnen doen. Onze stem moet gehoord worden, tot bij de Raad van Bestuur.’

Daar is verpleegkundige Rick Ronda (21) het hartgrondig mee eens. ‘Onze stem wordt veel te weinig gehoord. Als jongerennetwerk kunnen we samen optrekken. De afstand tussen jong personeel en ouder personeel is groot, juist omdat andere zaken voor ons belangrijk zijn. We willen bouwen aan onderlinge communicatie, door alle lagen van de organisatie heen en tussen alle ‘bedrijfsonderdelen’. Informeren over belangrijke ontwikkelingen, informatie ophalen: waar lopen collega’s tegen aan? En adviseren over personen en instanties waar ze terecht kunnen. Tot slot: samen optrekken om onze belangen te behartigen.’

Geinteresseerd?

Mail naar hacer.karadeniz@fnv.nl

Deel deze pagina