VOORWOORD

DILEMMA'S

Maar ook dan is er de vakbond

Van de ene dag op de andere werden we helden, kregen we cadeaus, applaus en erkenning. En de marktwerking, waartegen de bond altijd in het geweer is gekomen, was inderdaad een gruwel. Iedereen was het erover eens. Dat is mooi. Maar het is maar een deel van het verhaal. Zoals met alles, zijn zaken complexer dan ze lijken. Er ontstond ook een tweedeling in de sector. Zonder dat iemand zich ervan bewust was, ook de politiek niet, gingen de beschermingsmaterialen wel naar werknemers in de ziekenhuizen, maar niet naar collega’s in de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, het sociaal werk, de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg, niet naar verpleging, verzorg- en thuiszorg en niet naar de collega’s in de kinderopvang. En ondanks alle adviezen van het Outbreak Management Team en de beloften van minister De Jonge, zijn er signalen dat onze collega’s nog steeds beschermingsmaterialen tekort komen.

De opgelegde beperkingen worden langzaam maar zeker opgeheven. Wat betekent dat voor ons? Hoe vullen we de ruimte die ontstaat? Wat betekent dat voor iemand die behoort tot een (kwetsbare) risicogroep, die twee maanden alle contacten uit de weg is gegaan, niet is gaan werken of thuis werkt? Aan wie de werkgever nu vraagt: wat zijn je plannen? Als op je werk RIVM-richtlijnen onhaalbaar zijn, zoals in de ghz, of in de kinderopvang, of in de verzorgingshuizen, wat antwoord je dan? De werkgever, de arbodienst, de huisarts, de internist, de ggd-er, zij allen lezen de richtlijn van het RIVM erop na, maar hebben geen passend antwoord. De keuze is aan jezelf. Maar ook dan is er de vakbond.

Op die persoonlijke dilemma’s moeten we als actieve vakbondsleden samen antwoorden zoeken en elkaar steunen. Er liggen oprecht kansen, want zoals ons steeds wordt voorgehouden: voorlopig zijn we niet van corona af. Laten wij niet, zoals in de politiek, naast elkaar staan, maar juist samen optrekken, zodat wij op de volgende piek zijn voorbereid.

Roger van Heeswijk Voorzitter sectorraad FNV Zorg & Welzijn