KINDEROPVANG

KINDEROPVANG, DAT ANDERE CRUCIALE BEROEP

Tekst Jim Boekbinder en Karen de Jager

Beeld Zhenya Pashkina, Kees Kraaier en Martin de Bouter

De plannen van aanpak zijn klaar. Ouders weten precies waar ze aan toe zijn nu de kinderopvang weer open is. En ze zijn voorbereid op eventuele gewenningsverschijnselen van de kinderen. Daniëlle van de Wege is pedagogisch coach, senior pedagogisch medewerker en lid van het crisisteam Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen.

Ze is bijna zelf verbaasd over wat de kinderopvang onder druk van de coronacrisis voor elkaar kreeg. ‘Binnen een week hadden we kindinzeeuwsvlaanderen.nl aangepast, de site waarop ouders noodopvang konden aanvragen, ook ouders die nog geen kinderen in de opvang hadden. De site is een samenwerkingsverband van alle partijen die zich bezighouden met kinderopvang en onderwijs: scholen, stichtingen kinderopvang en gemeenten.’ Voor deze site is voortgeborduurd op de al langer bestaande samenwerking voor faciliteiten die bijdragen aan kwalitatieve ontwikkeling van kinderen.

VERNIEUWINGEN

Zeeuws-Vlaanderen liep voorop met vernieuwingen, zoals Integrale kindcentra en de zogenoemde startgroepen: een speciale opvang- en onderwijsvorm voor kinderen van twee tot vier jaar. ‘Al mijn collega’s zijn opgelucht als ze “hun kinderen” weer zien. Ze maakten zich wel zorgen over de praktijk. Zouden ouders voldoende afstand houden? Hoe zorg je voor de veiligheid van iedereen? Door eenduidige regels en duidelijke instructies, daar waren we het in het crisisteam snel over eens. Ouders komen niet binnen, alleen ouders met baby’s brengen hun kinderen binnen. Iedereen volgt de afgesproken route, geen uitzonderingen. Dat plan van aanpak is aan de ouders gecommuniceerd. Van tevoren met een mail en een instructiefilmpje dat pedagogische medewerkers op elke locatie zelf maakten, en met de verplichte posters op de deuren en ramen van de opvang.’

OPNIEUW WENNEN

Naast de regels van hygiëne en afstand houden, is ook de sociaal-emotionele veiligheid een focus geweest. ‘Als medewerker ben je blij: Yes, ik zie “mijn kinderen” eindelijk weer. Maar het kan best zijn dat die kinderen niet zo heel blij zijn, maar eerder angstig. In de leeftijdscategorie nul tot vier kunnen kinderen eenkennig zijn, zij moeten opnieuw wennen. Dat geldt helemaal voor baby’s, zij beginnen bijna weer van voor af aan. Oudere kinderen tussen vier en twaalf kunnen juist angstig zijn. Mag ik wel bij de pedagogisch medewerker in de buurt komen? Mag ik naast mijn vriendje zitten? Mag ik met de andere kinderen spelen? Daar is van tevoren goed over nagedacht en er is een aanpak bedacht. Die aanpak hebben we ook aan de ouders gecommuniceerd. Ouders en medewerkers weten precies wat ze van elkaar kunnen verwachten.’

KWALITEIT

Het onderhouden van de relatie tussen kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers, was in alle organisaties voor kinderopvang een prioriteit tijdens de coronacrisis, die eerste acht weken. Wekelijks en soms dagelijks kregen ouders opdrachten om de kinderen aan de slag te houden, filmpjes waarin een medewerker een boekje voorlas, stap voor stap instructies gaf voor het maken van een bloem, filmpjes waarmee kinderen konden meesporten. ‘Ondanks de lockdown konden we steeds kwalitatieve opvang bieden: fysiek en op afstand,’ zegt een tevreden Marianne Langereis, pedagogisch medewerker bij Het Luchtkasteel. ‘En bij alle beslissingen die onze directie nam, is de or meegenomen.’

'BIJ ALLE BESLISSINGEN IS DE OR MEE GENOMEN.'
'HOE ZORG JE VOOR DE VEILIGHEID VAN IEDEREEN?'

Jeremy is weer naar het kinderdagverblijf. Mijn vrouw en ik kijken elkaar opgelucht aan. Want ondanks de talloze filmpjes met liedjes, berichten en tips om hem zich te laten ontwikkelen, die we tijdens de COVID-19 lockdown ontvingen, zijn wij vooral ouders en geen pedagogische medewerkers, zegt Jim Boekbinder. Hij is informatiearchitect, docent en interaction designer, zijn partner Zhenya Pastinha is illustrator.

Jim: ‘Toen we een jaar geleden een kinderdagverblijf zochten, waren juist dat vakmanschap van de medewerkers en een pedagogische visie de belangrijkste criteria voor onze keuze. Paradoxaal genoeg kwamen dat vakmanschap en die visie juist tijdens de lockdown extra naar voren. Een gezin is een andere constructie dan een groep in een kinderdagverblijf. Daar leren kinderen met andere kinderen om te gaan, fysiek, sociaal en emotioneel. De medewerkers observeren de kinderen, houden hun ontwikkeling nauwlettend in de gaten en bieden extra begeleiding als dat nodig is. Daarnaast zorgen ze voor culturele ontwikkeling met muziek, kunst en beweging en door het vieren van verjaardagen of iets knutselen voor bijvoorbeeld vaderdag. Kinderopvang is een vak en gebaseerd op jarenlange experimenten en kennisvorming. Dat wisten we al lang, maar nu hebben we als ouders aan den lijve ondervonden wat een kind mist als het niet naar de opvang kan. Terecht dat ook kinderopvang als een cruciaal beroep is gekarakteriseerd tijdens de COVID-19 pandemie. En zeker niet alleen omdat zij plaats boden aan de kinderen van werknemers in die andere cruciale beroepen, die daardoor hun noodzakelijke werk konden voortzetten, soms met op het spel zetten van hun eigen gezondheid.’

WAT DEED DE FNV TIJDENS CORONA?

  • Informeren over actuele ontwikkelingen (nieuwsbrief en Facebook)
  • Petitie uitsturen over plusuren
  • Informatie verzamelen over werkervaring (poll op Facebook)
  • Druk zetten bij werkgevers op naleving cao
  • Aan tafel bij ministerie SZW, meepraten over inzet pm'ers, werkdruk pm'ers en uitwerking protocol opstart na corona

Deel deze pagina