VOORWOORD

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN

WAT IS DE SECTORRAAD?
De sectorraad telt 14 leden, allemaal collega’s uit de sector Z&W. Ze worden democratisch gekozen. De leden van de sectorraad stellen hun kennis en ervaring beschikbaar bij het formuleren van het beleid. De sectorraad vormt zo een brug tussen de werkorganisatie van de FNV en de werkvloer in de sector Z&W.

Het jaar van diverse keuzes is aangebroken: 17 maart gaat Nederland naar de stembus. Eén jaar en één dag na de eerste covid-lockdown gaan wij onze stem uitbrengen. Binnen de FNV is het stemmen als ik dit schrijf in volle gang. Voor een nieuwe voorzitter kon tot 9 maart nog een stem uitgebracht worden. Het ledenparlement voor de volgende vier jaar is bekend. De sectorraad Zorg & Welzijn wenst de gekozen leden voor de fractie Zorg & Welzijn veel wijsheid toe. We kijken uit naar onze eerste kennismaking en naar een vruchtbare samenwerking.

VOOR ONS ALLEMAAL

Covid-19 bracht ons in negatieve, maar ook in positieve zin bij elkaar. Belangrijk, zeker in moeilijke tijden. We ontdekken dat in Nederland veel kan als het moet. Niet voor niets luidt de slogan: ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle.’

Met de online kick-off cao-onderhandelingen 2021 gingen wij 28 januari samen van start. De digitale bijeenkomst werd druk bezocht met leden uit dertien verschillende branches. We zochten naar overeenkomsten, hoe kunnen we gezamenlijk onze belangen behartigen en hoe brengen we een goede cao tot stand, voor ons allemaal. Deed je nu niet mee, dan zien we je heel graag de volgende keer.

Gebruik je stem verstandig op 17 maart: #daarwordenweallemaalbetervan.

Toon Wennekes Hoofd sectorraad Zorg & Welzijn