FOTOREPORTAGE

Een naald in de zorg

ZORGMEDEWERKER VOORAAN IN DE RIJ

Tekst Karen de Jager Beeld diverse zorgcollega’s

In de eerste helft van januari kregen 200.000 zorgmedewerkers uit de verpleeghuizen, uit kleinschalige woonvormen en uit de acute zorg hun eerste coronaprik. Mede dankzij de FNV, die de minister overtuigde van de noodzaak om de collega’s in de zorg als één van de eersten te beschermen.

Marcel van Dijk en Ben van Ommen (beiden ambulanceverpleegkundige) en zorgcollega’s Jeroen Blok en Danielle Vlugt gingen ons voor. Andere collega’s volgden: huisartsen en hun medewerkers kwamen de tweede helft van januari aan de beurt. In februari stonden zorgmedewerkers klinische medisch specialisatie op de rol, gevolgd door de collega’s in de gehandicaptenzorg, in de ggz en in de thuiszorg. De andere collega’s volgen in maart en mei. Daarna zou iedereen moeten zijn ingeënt.

TWIJFEL

Een mooi plan, als het gaat zoals de bedoeling is. Helaas is dat niet altijd het geval. Dan zijn er plotseling minder Pfizervaccins geleverd wegens het aanpassen van het productieschema. Niemand weet wat dat echt betekent. Dan volgt het bericht dat AstraZeneca niet de afgesproken 6,2 miljoen doses levert, maar slechts 4,2 miljoen. Oh nee, het worden er toch 6,2 miljoen. En inmiddels is er ook discussie over de werkzaamheid van AstraZeneca. Dat vaccin zou minder bescherming bieden. Nieuw onderzoek uit Schotland laat weer een tegengesteld beeld zien: alle beschikbare vaccins hebben ongeveer dezelfde bescherming. Een aantal collega’s dat nu aan de beurt is om gevaccineerd te worden, twijfelt nog steeds. Is het niet beter om te wachten tot een ander vaccin beschikbaar is? Erik Riemersma werkt in de gehandicaptenzorg. Hij volgt het nieuws over de vaccins op de voet en kies zijn bronnen zorgvuldig: het NOS-nieuws en landelijke kranten. ‘Ik wil zo goed mogelijk beschermd zijn. Ik heb een uitbraak meegemaakt in mijn locatie. Jonge collega’s van 26 jaar die vorig jaar besmet raakten, zijn nog steeds niet helemaal de oude. Ik maak me zorgen. Afstand houden is in mijn werk onmogelijk, beschermingsmiddelen schrikken onze cliënten af.’ Afzien van het vaccin heeft ook risico’s. Het vertraagt het vaccinatieschema en de bouw van de beschermingsmuur tegen de coronabesmettingen, die collega’s en cliënten zo veilig mogelijk moet zien te houden. Wat is wijsheid?

INFORMATIE

Begin januari waren die twijfels er niet. Leek het er in december 2020 nog op dat twee derde van het zorgpersoneel volop ja zei tegen vaccinatie en een kwart ernstige twijfels had en eerst meer wilde weten, in januari liet 95 procent van degenen die gevaccineerd konden worden, de prik zetten. De FNV zal in gesprekken met VWS de zorgen over AstraZeneca doorgeven. Misschien kan ook nu twijfel over een ‘ja’ of ‘nee’ worden weggenomen met het beantwoorden van vragen over de werkzaamheid van dit vaccin.

Wat zegt het RIVM over AstraZeneca?

Deel deze pagina