ARTIKEL

HART VOOR DE ZORG IN DE POLITIEK?

De standpunten op een rij

Tekst Karen de Jager Beeld Françoise Nick

OVER KINDEROPVANG, VERPLEEGHUIZEN, GEHANDICAPTEN- ZORG, THUISZORG EN SOCIAAL WERK VONDEN WE NIETS SPECIFIEKS

Was het corona? Of hebben politici eindelijk geluisterd naar de professionals in de sector Zorg & Welzijn? Feit is dat veel politieke partijen de professionals leidend willen laten zijn in de behandeling van cliënten. De werkdruk moet naar beneden. Sommige partijen zoeken daarvoor hun heil bij de ontwikkeling van innovatieve technologie.

We namen de partijprogramma’s van de volgende partijen onder de loep: VVD, CDA, D66, PvdA, SP, FvD, 50PLUS en PvdD en we keken naar hun plannen voor zorg en welzijn. Wat stellen zij voor op het gebied van beloning, personeelstekort, werkdruk, administratieve werklast en autonomie? Jeugdzorg krijgt bij veel partijen een apart hoofdstuk. Meer salaris en meer collega’s krijgen weinig aandacht in de programma’s. Over kinderopvang, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg en sociaal werk vonden we ook niets specifieks. Lees zelf wat de partijen wèl voorstellen

BELONING

PvdA, GroenLinks, SP en PvdD spreken ronduit over een hoger salaris voor zorgpersoneel. D66 wil dat de loonstijging gelijke tred houdt met die van de marktsector. Er staat verder niet uitgewerkt hoe dat zou moeten en wat dat betekent voor de loonverschillen tussen de verschillende sectoren. Het CDA heeft het over de noodzaak van een goed salaris. VVD en 50PLUS noemen het salaris helemaal niet. Die vinden dit geen prioriteit.

PERSONEELSTEKORT/WERKDRUK

Alleen de PvdA heeft in haar programma staan dat het aantal medewerkers in de zorg moet groeien. De andere partijen kijken naar alternatieve manieren om de tekorten aan te pakken.

De VVD wil de regeldruk en de registraties aanpakken, net als het CDA. Dat zou de werkdruk verminderen. Vertrouwen is het sleutelwoord volgens D66. Er moet meer vertrouwen zijn in de professionaliteit van de werknemers in de zorg, dan kunnen de administratieverplichtingen afgebouwd worden.

50PLUS ziet meer in het toepassen van nieuwe technologieën om de werkdruk te verminderen.

AUTONOMIE/INSPRAAK

De VVD wil het allemaal: meer ruimte om zelf je werk in te richten, opleidingen, flexibele werkroosters en meer doorgroeimogelijkheden. Verpleegkundigen zouden een plaats moeten krijgen in de besturen. Ook het CDA pleit voor een zorgprofessional in het bestuur: een chief nursing officer.

D66 pleit voor erkenning van de professionaliteit van de werknemers in de zorg in de vorm van vertrouwen. Deze partij wil ook graag dat medewerkers meer inspraak krijgen als het gaat om roosters en opleidingen. Verder pleit D66 voor meer variatie in vaste contracten en inspraak bij besluitvorming in de organisatie.

GroenLinks wil meer professionele ruimte voor de zorgmedewerker en betere doorgroeimogelijkheden. De SP staat voor meer invloed door de zorgmedewerker en ziet graag dat de professional het in eerste instantie voor het zeggen heeft en niet de verzekeraar.

De PvdD wil dat medewerkers meer ruimte en zeggenschap krijgen als het gaat om roosters en de inhoud van het werk.

PvdA en 50PLUS noemen autonomie niet, vinden het geen prioriteit.

JEUGDZORG

PvdA en SP hebben goed geluisterd naar Maaike van der Aar, FNV-bestuurder Jeugdzorg. De geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg moeten voortaan onder de vleugels van de rijksoverheid vallen en niet onder die van de verzekeraars. Geen verplichte aanbestedingen, wachtlijsten aanpakken door het vergroten van capaciteit. GroenLinks wil de wachtlijsten aanpakken door in de toekomst de werkelijke kosten te vergoeden. D66 wil ook dat er voldoende geld beschikbaar gesteld wordt via de rijksoverheid. De specialistische jeugdzorg moet geregeld worden door het Rijk, de andere zorg – ambulante jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering - blijft onder de hoede van de gemeenten. VVD en CDA zoeken de oplossingen vooral in het standaardiseren van eisen en criteria voor jeugdzorgaanbieders. De VVD pleit bovendien voor doelmatiger doorverwijzen. PvdD en 50PLUS hebben geen specifieke opmerkingen over de jeugdzorg.

SPOREN VAN HET FNV-PLEIDOOI VINDEN WE IN VERSCHILLENDE PROGRAMMA'S TERUG

Deel deze pagina