GEFIKST

ZELFS DE DIRECTEUR WAS BLIJ

Met zijn allen kregen ze het voor elkaar

Tekst Karen de Jager Beeld Francoise Nick

Onrecht heeft niet het laatste woord. Zeker niet als je driekwart van je collega’s achter je kunt krijgen als je daartegen in het geweer komt. Dat is opnieuw bewezen.

Even leek het erop dat pedagogisch medewerkers, in een kinderopvangorganisatie in de Randstad, zes weken lang 20 procent extra uren moesten werken zonder dat ze daarvoor vergoed werden. Met terugwerkende kracht zou hun rooster tijdens de lockdown met 20 procent worden teruggebracht. En dat terwijl de pm-ers wel beschikbaar waren en werkten in de noodopvang en vanuit huis.

SUCCES

Dat viel niet goed. Daarvoor is de flexibiliteit van de zogenaamde jaaruursystematiek (de urenbank) niet bedoeld. Min-uren als gevolg van zoiets als corona zijn niet voor rekening van de werknemer, maar zijn het risico van de werkgever. De werknemers gingen dan ook niet akkoord. Door een aantal actieve werknemers en hun collega’s, verenigd in een werkgroep, werd een petitie samengesteld en per e-mail verspreid of persoonlijk langsgebracht. Binnen drie weken tekenden driehonderd pedagogisch medewerkers de petitie, totaal twee derde van alle pm-ers. Een tussentijdse actie door de directie om via de or alsnog die 20 procent uren te korten, mislukte. De directie zag de onrust op de werkvloer toenemen en ging het gesprek aan met de werkgroep. Met succes. De regeling werd met terugwerkende kracht ingetrokken over de eerste coronaperiode en niet ingevoerd voor de tweede en eventuele volgende lockdowns.

NOODZAAK

Maaike is pedagogisch medewerker en was één van de actieve leden die de petitie maakte en verspreidde. ‘Vanaf het eerste moment hing ik aan de telefoon bij de FNV omdat ik ervan overtuigd was dat deze regeling niet klopte. Toen ik ook van mijn zus, die bij het CNV werkt, begreep dat het voorstel juridisch echt niet kon, ben ik actief geworden. Vanaf dat moment ging het eigenlijk best snel. We wisten veel collega’s te overtuigen van de noodzaak om protest aan te tekenen. Sommige collega’s die geen vast contract hadden, vonden het wel spannend, maar veel van hen tekenden toch. Uiteindelijk is de directie ook blij dat we deze actie hebben ondernomen. Ik ben gevraagd om zitting te nemen in de ondernemingsraad.’

Deel deze pagina