VOORWOORD

LOBBY

Zorg & Welzijn krijgt steeds meer de aandacht die het verdient. Dit dankzij alle collega’s die van zich laten horen tijdens acties door het hele land. En niet te vergeten de collega’s die via de FNV-inspraakorganen meedenken over hoe het anders kan. Onze insteek is duidelijk: cliënten moeten altijd op de eerste plaats staan. Lees het artikel over een radicale andere organisatie voor jeugdzorg en kinderbescherming. Daaruit blijkt dat langer doorgaan op dezelfde weg geen optie is als wij onszelf in de spiegel willen blijven aankijken. De publieke opinie is het al lang met ons eens, nu de politiek nog.

De partijprogramma’s worden op dit moment geschreven en als sector Zorg & Welzijn zetten wij alles op alles om een prominente plaats te krijgen in die programma’s. Bij de presentatie van onze plannen vrijdag 17 januari tijdens de sectordag, is het plan gelanceerd om ambassadeurs te benoemen.

Diezelfde dag meldden acht collega’s zich hiervoor aan. Professionals van de werkvloer die vanuit de praktijk kunnen aangeven waar de knelpunten zitten en waar mogelijke oplossingen te vinden zijn. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een Witboek over die ‘doorgeslagen’ marktwerking, aan deze werkwijze moet een einde komen. Daar kan de sector Zorg & Welzijn alle ambassadeurs bij gebruiken.

Natuurlijk is financiering belangrijk en efficiëntie noodzaak, maar alleen sturen op de kosten leidt niet per se tot efficiëntie. Het effect kan ook averechts zijn. Lees over de onrust bij Amerpoort in Baarn, een instelling voor jeugdzorg en onderwijs, waar de 8-uurs diensten vervangen zijn door 7-uurs diensten. Er wordt steeds meer bezuinigd op de basiszorg. Professionals moeten noodgedwongen hun uren terugbrengen om de balans tussen werk en privé te behouden. Dus minder ‘handen aan het bed’ omdat de roosters onverenigbaar zijn met het privéleven.

Ondertussen werken we binnen de FNV ook hard aan onze eigen organisatie. Dat gaat met kleine stapjes, maar er is vooruitgang.

ROGER VAN HEESWIJK

VOORZITTER SECTORRAAD

ZORG & WELZIJN