MONDIAAL FNV

‘WE ZETTEN ONSZELF OP DE KAART’

Tekst Marleen Laverman/Marjan Brunner Beeld Roderick Polak

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Dan zetten vrouwen wereldwijd nog eens extra hun kracht, maar ook hun slechtere positie ten opzichte van mannen op de kaart. Zestig vrouwen in een klein dorp op het Indiase platteland vieren dat ze samen de kracht hadden om hun eerste overwinning in de strijd tegen ongelijkheid te behalen.

Nog geen drie maanden geleden werd Shanti gekozen tot de unitleider van de eerste vakbond in haar dorp in India. Zestig vrouwen in het dorp hebben zich inmiddels verenigd. ‘Ook al wonen wij als gemeenschap al dertien jaar hier, toch worden wij nog steeds gezien als migranten’, aldus Shanti. ‘Dat betekent dat we nóg minder loon krijgen dan andere landarbeiders in de zaadsector.’ Dat moet veranderen.

‘Het eerste waar we ons hard voor hebben gemaakt is hogere lonen voor vrouwen’. Voor hun werk op het land kregen zij 120 roepies (1,50 euro) per dag; dat is ruim onder het wettelijk minimumloon van 200 roepies. Ze krijgen ook minder betaald dan mannen voor hetzelfde werk. ‘We hebben gestaakt: doordat we nu samen sterk staan, durfden we dit aan te kaarten bij landlords waar wij voor werken.’ Ze behaalden hun eerste succes: hun loon is met 25% gestegen. Haar volgende doel heeft ze ook al voor ogen: ‘Wij worden nog steeds gezien als migranten en dus als minderwaardig: alsof we niemand zijn. Dat gaat veranderen: wij zetten onszelf op de kaart, letterlijk en figuurlijk!’

FNV STEUNT SHANTI

Shanti en haar vakbond zijn georganiseerd door APVVU, de federatie van vakbonden voor kleine boeren en landarbeiders. Mondiaal FNV en FNV Agrarisch Groen werken samen met de APVVU aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de groentezadensector. In India worden o.a. zaden gekweekt voor onze tomaten.


Meer informatie: www.mondiaalfnv.nl