CORONAVIRUS

Zoeken naar oplossingen

WELKE GEVOLGEN HEEFT HET CORONAVIRUS VOOR JE WERK?

'THUISWERKEN IS NIET VOOR IEDEREEN MOGELIJK'

De gevolgen van het coronavirus zijn op dit moment overal in Nederland merkbaar. Veel mensen die aan het werk zijn, maken zich zorgen over de gevolgen voor hun werk, de veiligheid van hun werkomstandigheden en de gevolgen voor de Nederlandse economie.

‘De Nederlandse economie staat er gelukkig goed voor', zegt FNV-voorzitter Han Busker. Achterover leunen en afwachten is echter geen optie. 'Het kabinet moet over de brug komen en investeren om te zorgen dat de Nederlandse economie niet stilvalt.’

WERKTIJDVERKORTING

Busker: ‘We zien dat er op dit moment al werktijdverkorting is aangevraagd door 5.200 bedrijven. En daarnaast worden veel werkenden met 0-uren, min-max contracten niet meer opgeroepen en worden bij zelfstandigen opdrachten afgezegd. Zij krijgen te maken met een ongekende terugval in inkomsten door deze unieke situatie. Dat is een serieus probleem dat al op korte termijn speelt. Hiervoor moet snel een oplossing worden gevonden. Met de werkgevers werken we samen richting het kabinet hoe we daar zo snel mogelijk een oplossing voor kunnen vinden.’

Werknemers kunnen daarnaast samen met hun werkgever kijken naar de mogelijkheden binnen het bedrijf om tijdelijke verlies van productie op te vangen. Busker: ‘Werktijdverkorting is een prima vangnet, maar zou pas moeten worden ingezet als ultiem middel. Werkgevers kunnen met werknemers ook kijken of ze deze periode kunnen gebruiken voor scholing, ontwikkeling, onderhoudswerk of tijdelijk ander werk binnen of buiten de organisatie. Of om de vaak hoge werkdruk bij werknemers eens te normaliseren.’

NOG GEEN OPLOSSINGEN VOOR ALLE SITUATIES

Volgens de FNV zijn daarnaast door het kabinet voorgestelde maatregelen voor werknemers lang niet toepasbaar in alle situaties. Busker: ‘De oplossing van zoveel mogelijk thuiswerken, is lang niet voor iedereen mogelijk. Het werk moet dat maar net mogelijk maken. Daarnaast komen veel mensen tijdens hun werk nog steeds samen met collega’s, ook in groepen die groter zijn dan honderd personen. Ook hier moet worden gezocht naar oplossingen om voor iedereen een veilige werkomgeving te creëren.’

VEELGESTELDE VRAGEN OP FNV.NL


Bij de FNV komen veel vragen over corona en werk binnen van bezorgde leden. Vooral vragen over beschermingsmiddelen, werken in besmette gebieden, werktijdverkorting, verplicht opnemen van verlof en loondoorbetaling bij ziekte of sluiting van bedrijfsonderdelen.

Op www.fnv.nl/corona is een uitgebreide lijst van veelgestelde vragen terug te vinden over het coronavirus in relatie tot werk en inkomen. Volg hier de actuele situatie.

Deel deze pagina