GEFIKST

Buitenlands avontuur afgewend

PENSIOENPOT BLIJFT IN NEDERLAND

Tekst Bart Speleers m.m.v. Ronald de Kreij Illustratie Gijs Kast

Het bedrijf waar FNV-lid Paul Kabel (68) werkt, wil het pensioenfonds verhuizen naar België. Maar dit is zo risicovol, dat de pensioenen van drieduizend werknemers en gepensioneerden gevaar lopen. Eigenhandig blokkeert Kabel het onzalige plan.

Wat zijn ze bij verzekeringsmakelaar Aon tevreden met hun werknemer Paul Kabel (nu 68): hij functioneert uitstekend, staat altijd klaar voor klanten, is collegiaal. Kortom, Kabel is een voorbeeldige senior consultant. Dus krijgt hij een buitengewoon goede beoordeling en ontvangt hij voor z’n verdiensten een riante salarisverhoging.

Maar een jaar later hebben de loftuitingen aan Kabels adres plaatsgemaakt voor forse kritiek. ‘Opeens functioneerde ik niet meer zo goed’, vertelt het FNV-lid. ‘Ik vermoed dat ze zelfs van me af wilden.’ Ergens begrijpt hij de boosheid van Aon wel. Dat nota bene een eigen medewerker de commerciële belangen “verstoort” doet pijn bij de multinational. Maar bij collega’s en oud-werknemers kan Kabel niet meer stuk. Hij heeft hun pensioenpot beschermd voor een risicovol buitenlands avontuur.

ALARMBELLEN

Zes jaar geleden sluit Aon het eigen pensioenfonds, dat 570 miljoen euro beheert van meer dan drieduizend (ex-)werknemers en gepensioneerden. De multinational maakt bekend de pot met geld over te hevelen naar België, naar een pensioenuitvoerder die Aon nota bene zelf heeft opgericht en aanprijst als oplossing voor multinationals om pensioenen uit meerdere landen samen te brengen.

Bij Kabel gaan de alarmbellen af. ‘In België zijn de regels voor pensioenfondsen een stuk flexibeler dan in Nederland. Commercieel interessant voor Aon, maar ook veel risicovoller voor ons pensioengeld. Ik maakte me zorgen over de continuïteit van mijn eigen pensioen en dat van de andere deelnemers. Daarnaast ontsnap je met de verhuizing naar België aan het Nederlandse systeem en laat je de solidariteit als basis van ons stelsel los.’

SAMEN STERK

Kabel is ziedend over Aons voornemen en komt in verzet. Hij consulteert de pensioenspecialisten van de FNV, volgt diverse bondscursussen over medezeggenschap en uit zijn bezwaren bij De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de landelijke politiek. En hij neemt een topadvocaat in de arm, een hoogleraar die Kabel en een gepensioneerde collega aanraadt een vereniging van belanghebbenden op te richten. ‘Het is gelukt medewerkers, gepensioneerden en voormalige werknemers voor een gemeenschappelijk doel te winnen.

Samen sta je tenslotte sterker. Daar geloof ik in als vakbondslid.’ Kabel stelt zich ook beschikbaar voor de ondernemingsraad van Aon, omdat die instemmingsrecht heeft bij bedrijfspensioenverhuizingen.

MET PENSIOEN

De pensioenverhuizing loopt diverse malen vertraging op. Onder meer door vragen van Kabels advocaat aan het bedrijf, onder meer over de schijn van belangenverstrengeling als Aon zowel belanghebbende als uitvoerder van het pensioenfonds wordt. Lastige vragen, die het bedrijf in het nauw drijven.

Ook de alarmsignalen die Kabel afgeeft aan de politiek hebben effect: het leidt tot de verplichting dat pensioenfondsen bij verhuizingen naar het buitenland instemming nodig hebben van minimaal twee derde van de deelnemers en twee derde van de gepensioneerden. De obstakels stapelen zich op voor Aon, dat enkele maanden geleden bekendmaakt de verhuizing van het fonds naar België af te blazen.

Kabel, ondertussen drie jaar gepensioneerd, is gerustgesteld. ‘De pensioenpot is aangegroeid tot 863 miljoen en onze pensioenen worden zelfs met terugwerkende kracht verhoogd. Nu kan ik eindelijk echt met pensioen.’

Deel deze pagina