FNV MOMENT

SCHANDE

Geen doorstart van De Hoenderloo Groep (DHG), een instelling voor complexe jeugdzorg en onderwijs in Gelderland. De tweehonderd kwetsbare jongeren die hier een tijdelijk huis vonden, worden definitief naar een andere instelling overgeplaatst. ‘Een schande,’ vinden werknemers. ‘Er zijn geen andere geschikte plekken die deze vorm van jeugdzorg en onderwijs bieden.’ Jan Verhoeven, FNV-bestuurder in Oost-Nederland, zegt meer van een minister te verwachten. ‘Het is tenslotte zijn taak om complexe jeugdzorg in Nederland te behouden. De minister verzuimt opnieuw zijn oor te luisteren te leggen bij de medewerkers in de sector.’ Begin december werd bekend dat Pluryn van plan is DHG in Hoenderloo en Deelen te sluiten. Sindsdien voeren medewerkers en ouders, samen met de FNV, hier actie tegen.

tekst Karen de Jager beeld Marcel Krijgsman